Đặc điểm của túi giấy đựng quà trên thị trường hiện nay