Dịch vụ in hộp giấy giá rẻ có vai trò gì đối với người sử dụng?