Ghi điểm tuyệt đối với công ty thời trang Nam Thư với 300 cuốn catalogue – In Tinh Tế đã làm gì?