Hình thức in nhãn decal giấy – tiện lợi, tiết kiệm