In catalogue giá rẻ phụ thuộc vào những yếu tố nào?