In hộp giấy đựng mỹ phẩm – chinh phục khách hàng từ cái nhìn đầu tiên