In hộp giấy đựng thức ăn nóng – tính an toàn luôn cần đặt lên hàng đầu