In hộp giấy quận 1 chất lượng hoàn hảo, thời gian sử dụng bền bỉ