In lịch tết 2020 – theo phong cách riêng đặc sắc, đậm nét