In túi giấy đựng thực phẩm trở nên phổ biến hiện nay, tại sao?