In túi giấy giá rẻ, chất lượng: nước cờ chiến lược trong marketing