In túi giấy giá rẻ – chiến lược phát triển thương hiệu thông minh