In túi giấy – sự lựa chọn độc đáo của các nhà kinh doanh