Làm cách nào mà cửa hàng Lê cafe sở hữu được 3000 tờ rơi với giá rẻ không tưởng?