Lí do gì mà in túi giấy lại được sử dụng nhiều như hiện nay?