Những lý do dịch vụ in túi giấy ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi