Tại sao in nhãn decal giấy lại được ưa chuộng hơn những loại decal khác?