Tìm hiểu giá trị nhận diện thương hiệu qua bìa đựng hồ sơ công ty Hà Bắc