Túi giấy đựng quà loại to – lựa chọn số 1 cho giải pháp chứa đựng số lượng lớn