Túi giấy đựng thực phẩm có những lợi ích gì đối với doanh nghiệp?