Túi giấy kraft có vai trò như thế nào trong xã hội hiện đại