Vai trò của dịch vụ in túi giấy giá rẻ với ngành công nghiệp hàng hóa hiện nay