in bìa đựng hồ sơ

Tháng Năm 21, 2014

IN FOLDER BÌA ĐỰNG HỒ SƠ

Tại sao cần phải in folder – in bìa đựng hồ sơ ? Folder là một sản phẩm không thể thiếu của một công ty có […]