In 3000 chiếc túi giấy tái chế cho anh Hùng tại Bình Thạnh