In túi giấy đựng thực phẩm 2000 túi cho cửa hàng Phú Xuân tại Quận 3