In hộp giấy đựng trái cây xuất khẩu, nên hay không nên?