In túi giấy đựng quà, dịch vụ cũ nhưng ý nghĩa mới