Sử dụng túi giấy đựng bánh mì thông minh, để giúp ích cho truyền thông thương hiệu