In túi giấy đựng thực phẩm – nâng tầm giá trị thương hiệu