Túi giấy – hộp giấy: Giải pháp bao bì lý tưởng trong hoạt động thương mại điện tử