Tại sao in túi giấy lại được các doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng hiện nay?